Có được sử dụng đất của chị gái đã qua đời làm nơi thờ cúng?

Hỏi: Bố mẹ tôi có sang tên mảnh đất cho chị gái tôi. Hiện chị đã qua đời, tôi muốn để lại một phần đất để làm nơi thờ cúng cho bố mẹ thì cần làm thế nào?

Chu Thị Lan

Với câu hỏi của bạn Lan, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Vì bố mẹ bạn đã sang tên mảnh đất cho chị gái bạn nên sau khi chị bạn qua đời, mảnh đất này sẽ được xác định là di sản thừa kế của chị bạn, quyền sở hữu mảnh đất sẽ được chuyển giao cho những người thừa kế của chị bạn. Ngoài ra, theo thông tin mà bạn cung cấp, chị bạn không để lại di chúc có nội dung quy định việc sử dụng di sản vào việc thờ cúng nên việc bạn có thể sử dụng một phần mảnh đất để làm nơi thờ cúng cho bố mẹ hay không còn phụ thuộc vào những người được hưởng thừa kế quyền sử dụng mảnh đất này.

Vì vậy, để thực hiện mong muốn của mình, bạn cần nhận được sự đồng thuận của những người được hưởng thừa kế về việc để lại một phần mảnh đất làm nơi thờ cúng hoặc một trong những người thừa kế được chuyển quyền sử dụng mảnh đất đồng ý dùng mảnh đất mình được chia để làm nơi thờ cúng.

thua ke fb99
Có được sử dụng đất của chị gái đã qua đời làm nơi thờ cúng?

Việc xác định những người thừa kế được chuyển giao quyền sử dụng mảnh đất của chị bạn được thực hiện như sau:

– Trường hợp 1, chị gái bạn để lại di chúc hợp pháp: Khi đó, những người được thừa kế là các cá nhân, tổ chức được chuyển giao quyền sử dụng đất theo di chúc.

– Trường hợp 2, chị gái bạn không để lại di chúc hoặc di chúc không hợp pháp hoặc di chúc không có hiệu lực pháp luật: Khi đó, mảnh đất của chị bạn sẽ được chia thừa kế theo pháp luật cho những người thuộc hàng thừa kế theo pháp luật theo thứ tự quy định tại Điều 651 Bộ luật dân sự năm 2015, bao gồm:

+ Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

+ Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

+ Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Theo đó, bạn thuộc hàng thừa kế thứ hai của chị bạn. Bạn có thể được hưởng thừa kế quyền sử dụng mảnh đất trong trường hợp chị bạn không còn ai thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Trong trường hợp này, bạn sẽ được quyền tham gia vào thỏa thuận phân chia và sử dụng mảnh đất để sử dụng một phần của mảnh đất làm nơi thờ cúng hoặc sử dụng chính phần đất mình được chia cho việc thờ cúng.

* Câu trả lời chỉ mang tính chất tham khảo

Theo Moj.gov.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *