Mua bán, chuyển nhượng nhà đất phải đóng các loại thuế, phí nào?

Hỏi: Tôi đang chuẩn bị mua nhà, đất nhưng lại không biết rõ về các loại phí, thuế phải đóng và cách tính những loại thuế, phí này như thế nào. Rất mong được luật sư giải đáp giúp.

Xin cảm ơn!

Ngô Thị Hai (Bình Thạnh, Tp.HCM)

cn 1bba
Các loại thuế, phí phải đóng khi mua bán, chuyển nhượng đất đai? (Ảnh: Internet)

Trả lời:

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013; Nghị định 45 của Chính phủ ban hành ngày 17/6/2011 về lệ phí trước bạ; Thông tư 34 của Bộ Tài chính ngày 28/3/2013 bổ sung, sửa đổi một số điều của Thông tư 124 của Bộ Tài chính ngày 31/8/2011 hướng dẫn về lệ phí trước bạ, khi chuyển nhượng, mua bán đất đai, các cá nhân, tổ chức phải đóng các loại thuế sau đây:

Thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ Công văn 17526 của Bộ Tài chính ngày 1/12/2014 về triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật bổ sung, sửa đổi một số điều của các luật về thuế: Trường hợp chuyển nhượng bất động sản của cá nhân, thuế thu nhập cá nhân tính như sau: Từ ngày 1/1/2015 sẽ áp dụng một mức thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng từng lần đối với chuyển nhượng bất động sản thay cho thực hiện 2 phương pháp tính thuế trước đây. Cụ thể, công thức tính: Thuế thu nhập cá nhân = Giá chuyển nhượng x 2%. Lưu ý là, theo Khoản 1, Điều 4, Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, nếu cá nhân chỉ có một đất ở, nhà ở duy nhất thì thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở, nhà ở của cá nhân sẽ được miễn thuế.

Về lệ phí trước bạ

Khoản 1, Điều 7 Nghị định 45 của Chính phủ ban hành ngày 17/6/2011 quy định “mức lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là 0,5%”. Mặt khác, Thông tư 34 của Bộ Tài chính ngày 28/3/2013 quy định công thức tính số tiền lệ phí trước bạ phải nộp là: Số tiền lệ phí trước bạ = Giá đất x Diện tích đất x 0,5%.

Ngoài thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ, bạn còn phải đóng các loại lệ phí khác gồm: Lệ phí thẩm định 0,15% giá trị chuyển nhượng (tối đa 5.000.000 đồng, tối thiểu 100.000 đồng); lệ phí địa chính 15.000 đồng; lệ phí công chứng được xác định theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Khoản 1, Điều 3, Thông tư liên tịch 62/2013/TTLT-BTC-BTP ban hành ngày 13/5/2013.

Luật gia Nguyễn Văn Khôi

Theo Sài Gòn Đầu tư Tài chính Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *