Điều kiện mua bán nhà ở xã hội tái định cư

Hỏi: Hiện tôi đang thuê một căn hộ chung cư thuộc dự án nhà ở xã hội theo diện nhà tái định cư chính chủ và đã ở đủ 5 năm, nộp tiền cho nhà nước đầy đủ. Xin hỏi, tôi có thể chuyển nhượng được không?

Phạm Thị Thanh Nhàn

Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo những thông tin mà bạn cung cấp, căn hộ chung cư mà bạn đang thuê trong 5 năm là nhà ở xã hội cấp cho hộ gia đình, cá nhân để tái định cư. Việc chuyển nhượng căn hộ chung cư này được quy định tại Khoản 5 Điều 62 Luật Nhà ở năm 2014, cụ thể như sau:

“Đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được tái định cư mà thuê mua, mua nhà ở xã hội thì được bán lại nhà ở này theo cơ chế thị trường cho các đối tượng có nhu cầu sau khi đã thanh toán hết tiền mua, tiền thuê mua nhà ở và được cấp Giấy chứng nhận nhưng phải nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước theo quy định của Chính phủ và phải nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật thuế.”

nhaoxahoi 0432
Việc chuyển nhượng nhà ở xã hội tái định cư được quy định tại Khoản 5 Điều 62 Luật Nhà ở năm 2014.

Như vậy, khi căn hộ chung cư đáp ứng được các điều kiện sau thì bạn có thể chuyển nhượng:

– Đang sử dụng căn hộ dưới hình thức mua hoặc thuê mua;

– Đã thanh toán hết tiền mua, tiền thuê mua căn hộ;

– Được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu cho căn hộ;

– Nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước theo quy định của Chính phủ và phải nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật thuế.

Một khi đã đáp ứng được các điều kiện trên, bạn có thể chuyển nhượng căn hộ này cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng.

Theo Moj.gov.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *