Việc trổ cửa sổ nhìn sang nhà bên cạnh được quy định như thế nào?

Hỏi: Ngôi nhà tôi đang ở là chung cư mini, cách nhà hàng xóm bên cạnh chỉ khoảng 1m. Để nhà thoáng gió, tôi tính trổ cửa sổ (chớp) mở về phía nhà đối diện. Tuy nhiên, họ không đồng ý.

Vậy xin hỏi luật sư, pháp luật hiện hành có quy định nào về việc trổ cửa sổ hay không?

Phan Tuấn Dương (Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội)

mh f5b9
Chủ nhà phải được sự đồng ý của nhà bên cạnh khi trổ cửa sổ nếu khoảng cách giữa hai nhà dưới 2m. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Trả lời:

Khoản 1, Điều 271, Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định: “Chủ sở hữu nhà chỉ được trổ cửa ra vào, cửa sổ quay sang nhà bên cạnh, nhà đối diện và đường đi chung theo quy định của pháp luật về xây dựng.”

Cùng với đó, theo quy định tại Quyết định số 04/2008/QĐ-BXDQCVN về việc ban hành quy chuẩn quốc gia về quy hoạch xây dựng: “Chủ sở hữu nhà chỉ được trổ cửa sổ, lỗ thông hơi, lỗ thông gió theo quy định sau:

– Từ tầng hai (lầu một) trở lên, trên các bức tường cách ranh giới đất với công trình bên cạnh dưới 2m không được mở cửa đi, cửa sổ, lỗ thông hơi (chỉ được mở cửa đi, cửa sổ, lỗ thông hơi trên các bức tường cách ranh giới đất với nhà bên cạnh ít nhất 2m). Khi mở cửa cần có biện pháp tránh tia nhìn trực tiếp vào nội thất nhà bên cạnh (chắn tầm nhìn hoặc bố trí so le các cửa sổ giữa hai nhà).

– Mép ngoài cùng của ban công trông sang nhà hàng xóm phải cách ranh giới đất giữa hai nhà ít nhất là 2m.

– Trong trường hợp người có quyền sử dụng lô đất liền kề có thỏa thuận thì trên bức tường xây cách ranh giới đất dưới 2m có thể mở các lỗ cửa nhưng phải đề phòng trường hợp lửa cháy lan giữa hai nhà. Các lỗ cửa này phải là cửa cố định (chớp lật hoặc lắp chết kính) có mép ngoài cùng cao hơn mặt sàn ít nhất là 2m. Khi thỏa thuận bị hủy bỏ; việc bít các lỗ cửa này là mặc nhiên, không phải thương lượng, xét xử.”

Mặt khác, tại bộ Tiêu chuẩn thiết kế nhà ở riêng lẻ số 9411 năm 2012, tại mục 6.4.3 quy định rõ: “Không được phép mở cửa đi, cửa sổ, cửa thông gió nếu tường nhà xây sát với ranh giới lô đất hoặc ranh giới nền nhà thuộc quyền sử dụng của người khác. Chỉ được phép mở cửa đi, cửa sổ, lỗ thông hơi nếu tường xây cách ranh giới lô đất, ranh giới nền nhà bên cạnh từ 2,0m trở lên”.

Căn cứ theo những quy định nêu trên và đối chiếu với trường hợp của bạn, khoảng cách ranh đất giữa hai nhà dưới 2m nên khi trổ cửa sổ bạn cần có sự thỏa thuận đồng ý của nhà hàng xóm bên cạnh.

LS Trịnh Khánh Toàn

Theo Lao động Thủ đô

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *