Được đứng tên sổ đỏ một mình sau khi kết hôn?

Hỏi: Tôi đã kết hôn. Mới đây, tôi có mua một mảnh đất nhưng chỉ muốn đứng tên một mình. Về việc này, vợ tôi cũng đã đồng ý.

Thế nhưng, UBND xã nơi tôi mua mảnh đất căn cứ Điều 38, Luật Hôn nhân gia đình không công chứng hợp đồng chuyển nhượng đất cho tôi.

Vợ tôi đã đồng ý để tôi đứng tên và chúng tôi cũng đã lập giấy thỏa thuận, vậy xin hỏi, cơ quan nào sẽ công chứng giấy thỏa thuận này? Nếu chúng tôi làm giấy thỏa thuận đây là tài sản riêng, nguồn thu nhập riêng của tôi thì cần đến cơ quan nào để chứng thực? Trong trường hợp giấy thỏa thuận này được công chứng, liệu tôi có được một mình đứng tên trên Giấy chứng nhận?

Xin cảm ơn!

Nguyễn Văn Thanh (Tây Ninh)

sd 5d2e
Nếu không có thỏa thuận trước hôn nhân, tài sản có được sau khi kết hôn là tài
sản chung của vợ chồng, gồm cả quyền đứng tên sổ đỏ. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 47, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 về thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng: “Trong trường hợp hai bên kết hôn lựa chọn chế độ tài sản theo thoả thuận thì thoả thuận này phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Chế độ tài sản của vợ chồng theo thoả thuận được xác lập kể từ ngày đăng ký kết hôn”.

Bên cạnh đó, Điều 38, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 về chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân nêu rõ:

“1. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

2. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

3. Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 59 của Luật này”.

Mặt khác, Khoản 1, Điều 34, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 về đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản chung quy định rõ: “1. Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì Giấy chứng nhận quyền sở hữu, Giấy chứng nhận quyền sử dụng phải ghi tên cả hai vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thoả thuận khác”.

Căn cứ theo các quy định nêu trên, đối với trường hợp cụ thể của ông Thanh, do ông không có văn bản thỏa thuận chế độ tài sản của vợ chồng trước khi kết hôn, không có văn bản phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, không có giấy tờ chứng minh tài sản đó là tài sản riêng nên việc ông bị UBND xã từ chối chứng thực hợp đồng chuyển nhượng đất chỉ đứng tên một người là phù hợp với quy định hiện hành.

Trường hợp ông Thanh muốn chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân, ông có thể đến Văn phòng công chứng để thực hiện.

Phòng Tư pháp huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *